ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نازیر (Nazair)

اشتراک‌گذاری

نازیر

Nazair

نازیر (Nazair) - ویچر

وضعیت

  • استان نیلفگارد
  • پادشاهی (قبلا)

پایتخت

اسنگارد (قبلا)

زبان رسمی

زبان نیلفگاردی (پس از الحاق به نیلفگارد)

نازیر (Nazair) سرزمینی واقع در جنوب کوهستان امل، در مجاورت با دریای بزرگ است. این سرزمین قلمرویی خودمختار با پیوندهای سیاسی و سلسله‌ای با قلمروهای شمالی بود. با این حال پیوندهای مذکور با اشغال شدن نازیر توسط نیلفگاردی‌ها از بین رفت و پایتخت این قلمرو یعنی اسنگارد ویران شد.

صفحات دیگر