ویکی ویچر

مونولیت

اشتراک‌گذاری
مونولیت

مونولیت‌ها (Monolith) تکه سنگ‌های بزرگی هستند که اغلب فرم یک ستون یا ابلیسک را دارند. این مونولیت‌ها در سراسر اقلیم پراکنده هستند و در واقع دروازه‌ای به قلمروهای دیگر هستند.

تقریبا ۱۲۰۰ سال قبل دنیای هیولاها، انسان‌ها و الف‌ها از هم جدا بود. وقتی پیوستگی رخ داد، تحولات عظیمی باعث ترکیب قلمروها شد و جادو به عنوان آشوب در اقلیم شناخته شد. مونولیت‌ها سنگ‌هایی جادویی هستند که در سراسر اقلیم پخش هستند و دروازه‌ای به ابعاد دیگر هستند و از همین رو دیدن هیولاها در اطراف آن‌ها معمول است.

صفحات دیگر