ویکی ویچر

منشا (Source)

اشتراک‌گذاری

یک منشا (Source) فردی است که به طور طبیعی با قابلیت‌های جادویی متولد شده است. کنترل این قابلیت‌ها در زمان شکوفایی دشوار است و در صورت عدم کمک‌رسانی می‌تواند منجر به بیماری‌های روانی فرد از جمله جنون شود.

مدرسه‌های جادوگری از جمله مدرسه آرتوزا و موسسه‌ای در بن آرد ایجاد شده‌اند تا به این بچه‌ها را در پرورش و کنترل قدرت‌هایشان کمک کنند، تا مبادا آن‌ها به دیوانگی کشیده شوند.

منشاهای برجسته