بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مدالیون ویچر

اشتراک‌گذاری
مدالیون ویچر

یک مدالیون ویچر (witcher medallion) نشانی از نقره مربوط به پیشه‌ی ویچرها است. هر یک از آن‌ها نمایان‌گر مدرسه‌ای که یک ویچر از آن آمده هستند. این آویز نسبت به جادو حساس هست و زمانی که طلسمی اجرا می‌شود یا موجودات جادویی، جن‌ها یا حتی جادوگران نزدیک باشند این آویز به لرزش می‌افتد. لرزش آن‌ها شامل هر فرم جادویی از جمله نفرین‌ها، افسون‌ها، و طلسم‌ها می‌شود. این آویز همچنین هیولایی کمین‌کرده که از جادو متولد شده‌اند یا تحت تاثیر جادو هستند را هشدار می‌دهد. با این حال این مدالیون‌ها بی‌نقص نیستند و قادر به تشخیص بعضی هیولاهای خاص مثل داپلرها یا ومپایرهای عالی نیستند.

این مدالیون جادویی به هر ویتچر جوان نامزدی که آزمایش چمن‌ها را گذرانده باشد داد می‌شود. ریشه‌ی اولین مدالیون‌ها ناشناخته است، اگرچه فرض بر این است که آن‌ها در کوره‌ی جادو در کر مورهن ساخته شده‌اند.

مدالیون ویچر
مدالیون مکتب گرگ
مدالیون ویچر
مدالیون مکتب گربه
مدالیون ویچر
مدالیون مکتب گریفین
مدالیون ویچر
مدالیون مکتب افعی
مدالیون ویچر
مدالیون مکتب خرس
صفحات دیگر