ویکی ویچر

لشی (Leshy)

اشتراک‌گذاری

لشن

Leshen

لشی (Leshy) - ویچر

طبقه‌بندی

باستانی

گونه‌ها

  • لشن باستانی
  • کرنون
  • روح جنگل (Woodland Spirit)

موقعیت

مصونیت

Axii

حساسیت

  • Dimeritium bomb
  • Relict oil
  • Igni

لشی (Leshy) که همچنین در بازی‌های ویچر با نام لشن یا اسپریگن شناخته می‌شود، یک هیولای جنگل است که «فقط برای کشتن زندگی می‌کند». زمانی که آن‌ها کسی یا چیزی را می‌کشند، چیز زیادی از آن را برای مردار خواران باقی نمی‌گذراند.