ویکی ویچر

لابرکین (Lubberkin)

اشتراک‌گذاری

لابرکین

Lubberkin

لابرکین (Lubberkin) - ویچر

طبقه

نفرین شده

گوناگونی

باچلینگ (فرم اولیه)

لابرکین (Lubberkin) یک روح مساعد نگهبان خانواده است که از یک باچلینگ و از طریق یک آیین الفی به نام ایم روین ایجاد شده است. این موجود طبق آیین مذکور یک نام مناسب دریافت می‌کند و در زیر عمارت خانوادگی دفن می‌شود. ظاهر یک لابرکین بسیار شبیه به یک باچلینگ است با این تفاوت اصی که شبیه به روح و درخشان است، و رفتاری نسبتا کنش‌پذیر دارد.

صفحات دیگر