بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلمروهای شمالی

اشتراک‌گذاری

قلمروهای شمالی (Northern Kingdoms) که گاهی چهار قلمرو خطاب می‌شوند، گروهی از کشورهای متعلق به انسان‌ها در شمال کوهستان امل هستند. ساکنان این قلمروها توسط نیلفگاردی‌ها با عنوان نوردلینگ‌ها شناخته می‌شوند. در کنار انسان‌ها، نژادهایی چون دورف‌ها، الف‌ها، گنوم‌ها و هالفلینگ‌ها نیز به عنوان شهروند درجه دو در این قلمروها زنگی می‌کنند.

قلمروهای شمالی توسط امپراتوری نیلفگارد مورد حمله واقع شده است و بخش‌هایی از آن به این امپراتوری الحاق شده است.

در زمان جنگ شمالی سوم، تنها فرد باقی مانده از تاج‌داران قلمروهای اصلی پادشاه رادووید پنجم از ردانیا بود. به همین سبب در هنگام این جنگ قلمروهای شمالی با نام قلمروهای رادووید شناخته می‌شد.

مکان‌ها

پادشاهی‌ها

منطقه‌ها

 • انگرن
 • نوویگارد
 • بروکیلون
 • پونتاریا
 • کوهستان بلو
 • ریوردل
 • ریورساید

سرزمین‌های سابق

 • سادن پایینی
 • کرناک
 • کشور آزاد ساسکیا
 • امبلونیا
صفحات دیگر