ویچر

فرانچسکا فیندبر

اشتراک‌گذاری

فرانچسکا فیندبر

Francesca Findabair

فرانچسکا فیندبر - ویچر

نام مستعار

ایند ان گلنا

نژاد

الف (ان سید)

جنسیت

مونث

عنوان

دوشس دول بلاتانا
ملکه (قبلا)

پیشه

جادوگر

وابسته به

فصل هدیه و هنر (قبلا)
الیرن (قبلا)

توانایی

جادو

بستگان

سیملاس فین اپ دابر (پدر، منکر شده)

ایند ان گلنا (Enid an Gleanna) که همچنین با نام فرانچسکا فیندبر شناخته می‌شود، یک جادوگر الف و ملکه (بعدا دوشس) الف‌های دول بلاتانا بود، همان طور که توسط امپراتور امییر وار امریس تصدیق شده است. او همچنین بعد از سقوط انجمن برادری جادوگران، عضو بنیان‌گذار کلبه جادوگران بوده است.

پیشینه

زمانی که فرانچسکا جوان بود او هرگز مزایای دیپلماسی را در نظر نمی‌گرفت. او باور داشت که بهترین راه برای اطمینان از بقا در برابر گسترش یافت انسان‌ها اقدامی مستقیم است. فرانچسکا اغلب تصمیم پدران خود برای پیمان صلح با انسان‌ها به جای نبرد را باعث انزجار می‌دانست. او این موضوع را عملی بزدلانه و تف انداختن روی صورت تمام الف‌ها می‌پنداشت که خواستار آزادی از ظلم بودند. او تلاش کرد تا نظر پدرش سیملاس را برای نبرد با انسان‌ها عوض کند اما پدرش درخواست او را رد کرد و او را از دخالت کردن در امور منع کرد. فرانچسکا با الهام از کلمات الرین بر خلاف دستورات پدرانش عمل کرد. او هم‌فکران خود را جمع کرد و به شورشی پیوست. او به اندازه کافی خوش شانس بود که از این کشتار جان سالم به در ببرد با این حال همچنان هزینه‌ی زیادی برای او داشت. او بیشتر یاران خود را از دست داد آینده محتمل نژاد خود را به خطر انداخت. پدرش از این خیانت او خشمگین شد و هرگز دیگر با او صحبت نکرد.