ویکی ویچر

شاه‌کشان (Kingslayers)

اشتراک‌گذاری

شاه‌کشان (Kingslayers) که همچنین با عنوان قاتلان پادشاهان شناخته می‌شوند، یک سازمان متشکل از تعداد انگشت‌شماری ویچر از مکتب افعی هستند که در خدمت امپراتور امییر وار امریس بودند. وظیفه این سازمان گسترش هرج و مرج در قلمروهای شمالی به واسطه‌ی کشتن پادشاهان و جادوگران بود، و لتو گولت به عنوان رهبر غیر رسمی این گروه قلمداد می‌شد.

اعضای برجسته