بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سینترا (Cintra)

اشتراک‌گذاری

سینترا

Cintra

سینترا (Cintra) - ویچر

نوع حکومت

سلطنت ارثی

وضعیت

پادشاهی
استان نیلفگارد (قبلا)

حاکم

خاندان ریون
فرماندار نیلفگاردی (قبلا)

پایتخت

سینترا

مذهب

معبد نوردلینگ

سینترا (Cintra) یکی از قلمروهای شمالی واقع در جنوب سودن، ریوردل، و رود بزرگ یاروگا است.

سینترا در زمان ملکه کالانته یک قلمروی بسیار قدرتمند بود اما در زمان اولین جنگ نیلفگارد توسط نیلفگارد فتح شد. بعد از دومین جنگ نیلفگارد، این قلمرو به طور اسمی یک کشور مستقل بود اما در واقع توسط امپراتور امهیر وار امریس حکمرانی می‌شد، و این موضوع ناشی از ازدواج امهیر با سیرلا بود که با عنوان سیری جعلی نیز شناخته می‌شود.

همسایگان سینترا، سودن، بروگ، و یکی از استان‌های نیلفگارد یعنی نازیر هستند. زمانی که امهیر وار ریس سیری جعلی را به عنوان ملکه اعلام کرد، او همین طور سیری را به عنوان پرنسس بروگ، دوشیزه‌ی سودن، واری اسکلیگ، و فرمانروای اتر و اب یارا خواند.

صفحات دیگر