ویچر

سیرلا فیونا (وانمود کننده)

اشتراک‌گذاری

؟؟؟

سیرلا فیونا (وانمود کننده) - ویچر

نام مستعار

سیرلا فیونا الن ریانون (ادعا شده)

ملیت

عنوان

  • امپراتور نیلفگارد
  • ملکه سینترا
  • حاکم اتر و اب یارا
  • دوشیزه روون و یملک
  • بانوی دارن روون

بستگان

سیرلا فیونا (Cirilla Fiona) که همچنین با عنوان سیری جعلی شناخته می‌شود، همسر امپراتور امییر وار امریس بود.

او یک دختر یتیم اشرافی بود که تقریبا همسن و تا حدود شبیه به سیری بود. همین موضوع باعث شد تا او ربوده شود و برای فریب دادن امییر به نیلفگارد برده شود. با وجود تشخیص فوری این فریب توسط امپراتور، اما امییر به طور رسمی او را سریلای واقعی خطاب کرد و به او عنوان دوشیزه روون و یملک را داد و سپس او را به دورترین نقطه امپراتوری فرستاد. در ابتدا امییر نسبت به او بی‌اعتنا بود اما در طول چند دیدار معدودی که با او داشت نسبت به او علاقه پیدا کرد و پس از جنگ به طور رسمی با او ازدواج کرد. این پیوند باعث قانونمند شدن کنترل نیلفگارد بر سینترا شد.