ویچر

سودن (Sodden)

اشتراک‌گذاری

سودن

Sodden

سودن (Sodden) - ویچر

نوع حکومت

سلطنتی ارثی

وضعیت

  • تحت سلطه تمریا
  • پادشاهی (قبلا)

حاکم

سودن (Sodden) یک قلمروی سابق واقع در نزدیکی رود یاروگا و در میان سینترا، بروگ، و ریوردل بود. سودن به دنبال اولین جنگ نیلفگارد بین نیلفگارد و قلمروهای شمالی تقسیم و با نام سودن بالایی و سودن پایینی شناخته شد. با این حال با معاهده صلح سینترا دو نیمه سودن دوباره ترکیب شد و تحت سلطه‌ی تمریا قرار گرفت.