ویکی ویچر

ساکوبوس

اشتراک‌گذاری

ساکوبوس

Succubus

معصونیت

Axii

حساسیت

  • Quen
  • Hybrid oil

موقعیت

در نزدیکی شهرها و روستاها

ساکوبوس (مونث) یا اینکوبوس (مذکر) موجودی است که گاهی «یک شیطان» در نظر گرفته می‌شود و در اغوا کردن انسان‌ها بسیار موثر هستند. آن‌ها ابتدا در رویاها دیده می‌شوند، سپس به صورت فیزیکی پدیدار می‌شوند. هیچ کدام از این موجودات خشونت‌بار نیستند، اگرچه آن‌ها اغلب انرژی مردان و زنان را تا زمان فرسودگی یا مرگشان جذب می‌کنند.

صفحات دیگر