ویچر

زریکانیا (Zerrikania)

اشتراک‌گذاری

زریکانیا

Zerrikania

زریکانیا (Zerrikania) - ویچر

نوع حکومت

ملکه زن‌سالاری

حاکم

ملکه

زبان رسمی

گویش زریکانیایی

مذهب

  • فرقه‌های اژدها
  • نیا

زریکانیا (Zerrikania) یک قلمرو گسترده واقع در شرق قلمروهای شمالی و امپراتوری نیلفگاردی است. این قلمرو به واسطه‌ی محدوده کوهستان، صحراها و زمین‌های بایر از غربی‌ها جدا افتاده است. این قلمرو اغلب به عنوان سرزمینی مرموز از زنان جنگجو، فرقه‌های اژدها و هیولاهای بیگانه توصیف شده است.