بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ریویا (Rivia)

اشتراک‌گذاری

ریویا

Rivia

ریویا (Rivia) - ویچر

نوع حکومت

سلطنتی

حاکم

پادشاهان ریویا

پایتخت

ریویا

مذهب

معبد نوردلینگ
  • موریگن
  • ملیتل

ریویا (Rivia) یک قلمروی کوچک در دره دول انگرا در دامنه‌ی کوهستان ماهاکم بود. در طول تاریخ این قلمرو وارد اتحادی با قلمروی همسایه خود یعنی لیریا شده است اما در بیشتر زمان‌ها با آن در جنگ بوده است.

صفحات دیگر