بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خورشید بزرگ (Great Sun)

اشتراک‌گذاری

خورشید بزرگ

Great Sun

خورشید بزرگ (Great Sun) - ویچر

ستایش توسط

نیلفگاردی‌های بومی و استان‌های اصلی امپراتوری

مرکز دین

شهر برج‌های طلایی

خورشید بزرگ (Great Sun) از زمان حکمرانی امپراتور تورس، مذهب اصلی امپراتوری نیلفگاردی بوده است.

ساکنان قلمروهای شمالی اطلاعات اندکی در مورد این آیین دینی دارند. راس این مذهب یک کشیش اعظم است که ممکن است امپراتور نیلفگارد باشد.

صفحات دیگر