ویکی ویچر

تیر نا لیا

اشتراک‌گذاری

تیر نا لیا

Tir ná Lia

تیر نا لیا - ویچر

نوع

شهر

حاکم/مالک

آبرون میورکتاک

موقعیت

خاستگاه ان ال

تیر نا لیا (Tir ná Lia) پایتخت دنیان ان ال است که توسط آبرون میورکتاک اداره می‌شود. رود ایسناد از این شهر می‌گذرد. بنا بر گفته‌ی سیری این شبیه به قلعه الف‌ها در کادوین است.

بناهای این شهر به مانند نوری به همه‌ی جهات و شبیه به آلاچیق توصیف شده است. این ساختمان به نظر واهی و مثل شبح‌هایی از ساختمان‌ها هستند. در آنجا پل‌ها، ایوان‌ها، سنگ‌تراشی‌ها و بناهای تاریخی به چشم می‌خورد.

بنا بر گفته گالاهاد، این سرزمین توسط مردم با نام‌های مختلفی چون فیری (توسط بریتون‌ها)، آنو (توسط دروئیدهای سلتی) و الف‌لند (توسط ساکسون‌ها) می‌شناسند.

صفحات دیگر