ویکی ویچر

توسن (Toussaint)

اشتراک‌گذاری

توسن

Toussaint

توسن (Toussaint) - ویچر

نوع حکومت

سلطنت وراثتی

حاکم

سلطنت توسن

پایتخت

بوکلر

مذهب

فانتئون نوردلینگ
  • اپونا
  • لبیودا
  • سنت پلگموند
  • بانوی دریاچه

توسن (Toussaint) یک قلمروی خودمختار کوچک زیر پرچم امپراتوری نیلفگارد است. این منطقه دارای خاک آتشفشانی و ترکیبی از روزهای آفتابی و بارانی است. توسن از ارتش بزرگی برخوردار نیست و در عوض متکی بر گارد دوکال و دسته‌های معدودی از شوالیه‌ها است که مرزها و جاده‌ها را پاسداری می‌کنند.  توسن همچنین از معدود کشورهای اقلیم است که فاقد یک سرویس امنیتی است.

با وجود این که توسن یک تبعه از نیلفگارد است اما استقلال بسیار بالایی دارد و امپراتوری نیلفگارد نیز تمایلی بر تحمیل قدرت خود بر امور داخلی این قلمرو ندارد.

اگرچه سطح این قلمروی دوک‌نشین مرتب و بی سر و صدا است اما در زیر آن سیستمی زیرزمینی از معادن و سیاهچال‌ها، غارهای طبیعی و تونل‌های خالی شده توسط گدازه وجود دارد که به هم پیوسته‌اند.