ویکی ویچر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوکسنفورت (Oxenfurt)

اشتراک‌گذاری

اوکسنفورت

Oxenfurt

اوکسنفورت (Oxenfurt) - ویچر

نوع

شهر

منطقه

گاستفیلدز

اوکسنفورت (Oxenfurt) شهری از ردینیا واقع در ساحل شمالی رود پونتار و در جنوب شرقی نوویگارد است. این شهر به خاطر وجود دانشگاهش که بزرگترین آکادمی در قلمروهای شمالی است شناخته می‌شود.

اوکسنفورت شهری شلوغ و مملو از دانشجویان، هنرمندان، عالمان و آزاد اندیشان است. 

صفحات دیگر