بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اسکلیگ (Skellige)

اشتراک‌گذاری

اسکلیگ

Skellige

اسکلیگ (Skellige) - ویچر

نوع حکومت

سلطنت انتخابی

وضعیت

پادشاهی

حاکم

پادشاه/ملکه جزایر اسکلیگ

راس حکومت

قبیله‌ها

پایتخت

کر ترولد

مذهب

معبد اسکلیگ

اسکلیگ (Skellige) که همچنین با عنوان جزایر اسکلیگ شناخته می‌شود، یک مجمع‌الجزایر و یکی از قلمروهای شمالی است. اسکلیگ شامل شش جزیره در دریای بزرگ است که در دورتر از ساحل سینترا و در جنوب غربی سیداریس و وردن واقع شده است. این قلمرو به خاطر کشتی‌های دریایی بی‌رقیتش شناخته می‌شود.

این قلمرو تحت فرمان پادشاه جزایر اسکلیگ حکمرانی می‌شود، کسی که توسط سه فرمانروا از هفت قبیله‌ی مهم و از طریق شوراهای سنتی انتخاب می‌شود. با این حال در عمل پادشاهان از قبلیه یکسان یا حداقل قبیله‌ای مرتبط هستند.

اگرچه روابط این قلمرو با بیشتر قلمروهای شمالی همیشه در تنش بوده است، اما اسکلیگ و سینترا به خاطر ازدواج ملکه کالانته و ایست تورسیچ از متحدان دیرینه‌ی هم هستند. پس از مرگ پادشاه ایست در زمان نبرد ماراندال، جزایرنشین‌ها برای گرفتن انتقام حملات خود را روی امپراتوری نیلفگاردی متمرکز کردند.

صفحات دیگر