ویچر

استرگوبور

اشتراک‌گذاری

استرگوبور

Stregobor

استرگوبور - ویچر

نام مستعار

مستر ایریین

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

ملیت

کوویر

پیشه

جادوگر

توانایی

جادو

استرگوبور (Stregobor) یک جادوگر اهل کوویر و یک استاد وهم‌گرا، و همچنین یک باورمند وفادار به «نفرین خورشید سیاه» بود.

پیشینه

استرگوبور بیشتر عمر خود را در کوویر زندگی کرد و در کنار زاویست جادوگر در خدمت پادشاه ایدی بود. در مقطعی گرالت ویچر با کشتن یک آمفیسبوئنا برای پادشاه قراردادی را تکمیل کرد، اما پس از آن به جای این که به ویچر پرداختی انجام شود، استرگوبور و زاویست پادشاه ایدی را متقاعد کردند که گرالت یک شارلاتان بوده است و نباید به آن پرداختی صورت گیرد. از این رو ایدی به گرالت فرصت داد تا این قلمرو را ترک کند.

استرگوبور که یک باور قوی نسبت به نفرین خورشید سیاه داشت به تلاش‌های شورا کمک کرد تا اطلاعات بیشتری در مورد دختران مربتط به این نفرین به دست آورند. و باور داشت که اقداماتش در مسیر دفاع از مردم است و این که «این دختران جهش‌یافته کل کشورها را در خون غرق می‌کنند.» با این حال از آنجایی که اثبات انتخاب این دختران دشوار بود، جادوگران کشتن آن‌ها را متوقف کردند و در عوض به زندانی کردن آن‌ها در برج‌هایی پرداختند.