ویچر

آنا هنریتا

اشتراک‌گذاری

آنا هنریتا

Anna Henrietta

آنا هنریتا - ویچر

نام مستعار

  • آناریتا
  • هناریتا
  • دوشیزه خانم

نژاد

انسان

جنسیت

مونث

ملیت

توسان

بستگان

آنا هنریتا (Anna Henrietta) دوسش حاکم بر توسن بود و در میان مردمش محبوب بود. او تا سال ۱۲۶۵ یعنی دوسال قبل از رسیدن گرالت و دوستانش به توسن، قبل از این که همسرش ریموند بمیرد به همراه او بر این کشور حکمرانی می‌کرد. پس از آن او به تنهایی فرمانروایی قلمرو را بر عهده گرفت.

پیشینه

در سال ۱۲۶۱، زمانی که ریموند در سینترا به سر می‌برد، آناریتا و دندلاین عاشق هم شدند. با این حال عشق آن‌ها با شایعه‌های که به وجود آمد زیاد دوام نیاورد و دندلاین توسن را ترک کرد. پس از بازگشت ریموند و پی بردن به ماجرا، او آناریتا را تهدید و شکنجه کرد تا نام معشوقه‌اش را به زبان آورد.

وقتی نام دندلاین افشا شد، ریموند دستور داد تا او را پیدا کنند و بکشند. ریموند قصد داشت قلب دندلاین را بشکافد و آن را به خورد آناریتا دهد. با این حال دندلاین که مدت‌ها از خروجش گذشته بود از این دستور در امان ماند.