ویکی ویچر

آتش ابدی

اشتراک‌گذاری

آتش ابدی

Eternal Fire

آتش ابدی - ویچر

ستایش شده توسط

سمبل

شعله یا مشعل سوزان

محبوبیت در میان

پیش‌گویان، شوالیه‌ها، شاعران

مرکز مذهبی

معبد بزرگ آتش ابدی در نوویگارد

بازوی نظامی

آتش ابدی (Eternal Fire) یک فرقه مذهبی است که پیروان انسانی زیادی در قلمروهای شمالی دارد. این فرقه در نوویگارد بنیان شد و عملا به یک قانون تبدیل شد و به عنوان مذهب بالفعل پایتخت درآمد. این فرقه توسط یک سرکشیش انتخابی رهبری می‌شود که این فرد توسط کالج انتخاباتی برگزیده می‌شود، و در حال حاضر این جایگاه متعلق به سایروس انگلکیند هملفارت است.

بزرگترین معبد این فرقه بزرگ معبد آتش ابدی در نوویگارد است.