کرایم‌باسترز

کرایم‌باسترز

کرایم‌باسترز (Crimebusters) دومین گروه از خودخوانده‌های نقاب‌دار بود. آن‌ها جایگزین گروه مینت‌من در عصر قبل شدند و این گروه در سال ۱۹۷۷ به موجب قانون کین مجبور به انحلال شد.

این گروه در سال ۱۹۶۶ توسط نلسون گاردنر (ملقب به کاپیتان متروپولیس) و به عنوان جایگزین مینت‌من بنیان شد. گاردنر اعتقاد داشت که جو ناآرام اجتماعی آمریکا نیاز به مجموعه‌ای از مبارزان نقاب‌دار جرایم دارد. در کمیک‌ها این انگیزه‌ی گاردنر ناشی از بازگشت دشمن سابق او یعنی مالک بود، کسی که یک سندیکای جنایی زیرزمینی را در شهر نیویورک ایجاد کرده بود.

اعضا