نیکسونویل

نیکسونویل
پارک نیکسونویل در شهر تالسا

یک نیکسونویل (Nixonville) محل پارک یدک است که در صدها نقطه در سراسر ایالات متحده وجود دارد. این مکان‌ها خانه‌ای برای افراد طبقه پایین و فقیر جامعه است. نام نیکسونویل از ریچارد نیکسون گرفته شده است، کسی که در زمان شروع رویداد هجوم بعدی رئیس جمهور ایالات متحده بود. این پارک‌های یدک دارای یک مجمسه‌ی کاریکاتوری از نیکسون هستند که دو نشان صلح را در دستانش گرفته است.

پارک نیکسونویل شهر تالسا حامل تعدادی از اعضای سواره‌نظام هفتم بود. اداره پلیس تالسا برای دستگیری اعضای این گروه که مظنون به قتل جاد کرافورد بودند به این پارک یورش برد.