مینت‌من

مینت‌من (Minutemen) نخستین گروه از قهرمانان در دهه‌ی ۱۹۴۰ بود. این گروه در سال ۱۹۳۹ با اقدامات نلسون گاردنر، سالی ژوپیتر، و مامور سالی یعنی لارنس شکسنیدر بنیان شد. شکسنیدر همچنین عمومیت یافتن این گروه را فراهم کرد. این گروه بعد از چند مجادله عمومی در سال ۱۹۴۹ منحل شد.

تاریخچه

کاپیتان متروپولیس که یک مبارز جرم بود در مقطعی با سیلک اسپکتر و منیجر او یعنی لری شکسنیدر تماس گرفت و پیشنهاد پیوستن نیروها شامل همه‌ی «افراد سری» را مطرح کرد. متروپولیس مقر این گروه که یک کارخانه جو متروکه بود را فراهم کرد. وقتی جنگ جهانی دوم در اروپا شروع شد روزنامه‌ها آگهی‌هایی با مضمون جذب ماجراجویان علاقه‌مند به مبارزه برای کشور را چاپ کردند.

به این ترتیب در سال ۱۹۳۹ هشت فرد اصلی تیم، مینت‌من را شکل دادند.

با وجود این که در بین سال‌های ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۶ دو نفر از اعضای این تیم یعنی سیلووت و کمدین به خاطر مسائلی از گروه جدا شدند اما این سال‌ها دوران طلایی مینت‌من بود.

پس از این دوره، اعضای تیم هر یک نحوی کنار رفتند یا کشته شدند تا این که در سال ۱۹۴۹ تنها چهار عضو باقی ماند. این چهار عضو با یک تصمیم جمعی گروه را منحل کردند. آن‌ها در دهه ۵۰ به طور مستقل فعال بودند اما دیگر فراموش شده بودند.

بعدها با ظهور نسل جدید قهرمانان نقاب‌دار، گروه جدیدی تحت عنوان کرایم‌باسترز به وجود آمد که برخی از اعضای مینت‌من نیز در آن حاضر بودند.

اعضا