قبل از واچمن (Before Watchmen)

قبل از واچمن (Before Watchmen) مجموعه‌ای از کمیک بوک‌ها است که در سال ۲۰۱۲ توسط دی‌سی کامیکس منتشر شد. این کمیک در واقع پیش درآمدی بر مجموعه دوازه-شماره‌ای واچمن است که در سال ۱۹۸۶ منتشر شد. این مجموعه خود شامل هشت زیرمجموعه و یک اختتامیه تک-شات است.

سری

 • قبل از واچمن: کمدین (۶ شماره)
 • قبل از واچمن: دکتر منهتن (۴ شماره)
 • قبل از واچمن: مینت‌من (۶ شماره)
 • قبل از واچمن: نایت آول (۴ شماره)
 • قبل از واچمن: آزیمندیس (۶ شماره)
 • قبل از واچمن: رورشاک (۴ شماره)
 • قبل از واچمن: سیلک اسپکتر (۴ شماره)
 • قبل از واچمن: کریمسون کورس‌ایر (دو صفحه در هر شماره)
 • قبل از واچمن: مولاک (۲ شماره)
 • قبل از واچمن: دالر بیل (تک-شات)
 • قبل از واچمن: اپیلوگ (تک-شات لغو شده)