قانون دفاع از پلیس

قانون دفاع از پلیس (Defense of Police Act) که اغلب با عنوان DOPA شناخته می‌شود یک اصلاحیه بر قانون کین بود که بعد از رویداد شب سفید تصویب شد. DOPA توسط سناتور جو کین نوشته شد و طی این قانون افسران پلیس می‌توانستند برای حفظ هویت خود از ماسک‌هایی استفاده کنند.