سایکلاپس (Cyclops)

سایکلاپس (Cyclops)

سایکلاپس (Cyclops) یک فرقه‌ی مخفی سفیدپوست برترپندار است که حداقل از دهه‌ی ۱۹۳۰ فعال بوده است.

تاریخچه

این سازمان در اصل به عنوان انشعابی از کو کلاکس‌ کلن ایجاد شد. در دهه‌ی ۱۹۳۰، بخش نیویورک این سازمان یک دسیسه را ایجاد کرد که طی آن این افراد با استفاده از تکنولوژی کنترل ذهن پیام‌هایی را در فیلم‌ها قرار می‌دادند تا آفریقایی-آمریکایی‌ها را مجاب به خشونت علیه هم کنند. این سازمان همچنین رهبری گروه منفور سواره‌نظام هفتم را بر عهده دارد. هدف کنونی سایکلاپس پیدا کردن و جایگزین کردن دکتر منهتن، و بازیابی «تعادل نژادی» در آمریکا است.

اعضا

  • جو کین
  • جین کرافورد
  • جاد کرافورد
  • جان دیوید کین
  • دیل دیکسون کرافورد
  • فرد
  • سواره‌نظام هفتم (گروه تابع)