ساعت رستاخیز (Doomsday Clock)

ساعت رستاخیز (Doomsday Clock) Watchmen

ساعت رستاخیز (Doomsday Clock) یک کمیک بوک دوازده-شماره‌ای است که توسط جف جانز نوشته و توسط گری فرانک مصور شده است. داستان این کمیک دنباله‌ای بر کمیک اصلی واچمن است. پخش این کمیک در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ شروع و در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ به پایان رسید. 

شماره‌ها

 • شماره ۱: «آن مکان نابود شده»
 • شماره ۲: «مکان‌هایی که ما هرگز نشناخته‌ایم»
 • شماره ۳: «نه پیروزی نه شکست»
 • شماره ۴: «قدم زدن روی آب»
 • شماره ۵: «خدایی نیست»
 • شماره ۶: «خنده‌ی صادقانه»
 • شماره ۷: «نقطه‌ی کور»
 • شماره ۸: «نجات بشریت»
 • شماره ۹: «بحران»
 • شماره ۱۰: «اکشن»
 • شماره ۱۱: «یک اشتباه برای تمام عمر»
 • شماره ۱۲: «دلسردی انسان»