رورشاک

والتر کوواچ

Walter Kovacs 

رورشاک - Watchmen

تولد

۲۱ مارس ۱۹۴۰

مرگ

۲ نوامبر ۱۹۸۵

بستگان

«چارلی»
پیتر جوزف کوواچ (پدرخوانده)

بازیگر

جکی ارل هیلی

والتر کوواچ (Walter Kovacs) ملقب به رورشاک (Rorschach) یکی از شخصیت‌های محوری کمیک واچمن است.

رورشاک از یک تکه پارچه به عنوان ماسک استفاده می‌کند. لکه‌هایی روی این پارچه وجود دارند که حرکت و تغییر می‌کنند و رورشاک این نقاب را صورت واقعی خود می‌داند. رورشاک یکی از اعضای کرایم‌باسترز بود و پس از این که فعالیت خودخوانده‌های نقاب‌دار غیرقانونی اعلام شد، او همچنان مبارزه علیه جرم را ادامه داد.

پیشینه

نام واقعی رورشاک والتر جوزف کوواچ است و او در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۴۰ به عنوان فرزند سیلویا کوواچ و معشوقه‌اش به دنیا آمد. زمانی که سیلویا حامله بود همه به او می‌گفتند که سقط جنین کند اما او بچه‌اش را به دنیا آورد. پدر او دو ماه زودتر از تولد او آن‌ها را ترک کرد.

والتر با توضیحاتی که مادرش برایش گفته بود فکر می‌کرد پدرش یک مرد عدالت است که احتمالا در زمان جنگ جهانی دوم برای ماموریتی از کشور رفته است. او پدرش را یک الگو برای خود می‌دانست و برنگشتن او را به دلیل کشته شدن توسط نازی‌ها فرض می‌کرد.

سیلویا به خاطر فقر رو به تن‌فروشی آورد و والتر نیز در مقطعی به طور تصادفی از این موضوع مطلع شد.

روزی در سال ۱۹۵۱ وقتی والتر ۱۰ سال داشت، او به چیزی برای مادرش از خواربار فروشی خرید. او در مسیرش توسط دو زورگو متوقف شد و آن‌ها او را مورد ناسزا و تمسخر قرار دادند. والتر سیگار یکی از آن‌ها را از دهانش کشید و در چشمش فرو کرد به طوری آن فرد کور شد، و سپس با فرد دیگر درگیر شد و به طور وحشیانه موهای آن فرد را کشید و صورتش را گاز گرفت. مردم اطراف آنجا او را جدا کردند و والتر را یک سگ وحشی خطاب کردند. والتر از صحبت کردن در مورد این درگیری امتناع کرد و حاضرین فرض بر این گرفتند که حمله‌ی او بی‌دلیل بوده است.

به خاطر این رویداد موقعیت زندگی والتر مورد بررسی قرار گرفت و این موضوع افشا شد که او به طور مرتب کتک می‌خورد و به خاطر شرایط مادرش وضعیت زندگی نامناسبی دارد. به این ترتیب تصمیم گرفته شد تا او تحت سرپرستی دولت قرار گیرد.