جان دیوید کین

جان دیوید کین

John David Keene 

جان دیوید کین - Watchmen

تولد

۱۹۳۰

مرگ

۲۰۱۹

دلیل مرگ

کشته شده توسط ترو

پیشه

سناتور نیویورک (قبلا)

وابسته به

بستگان

جو کین (پسر)

بازیگر

تد جانسون

جان دیوید کین اس‌آر. (John David Keene Sr) سناتور سابق نیویورک و نویسنده قانون کین است، قانونی که فعالیت خودخوانده‌های نقاب‌دار را غیرقانونی کرد و ماموران پلیس را مجبور به استفاده از ماسک کرد.