لیدی ترو

لیدی ترو

Lady Trieu

لیدی ترو - Watchmen

مرگ

۲۰۱۹

نام مستعار

باهوش‌ترین زن دنیا
نمونه 2346#

بستگان

  • بین (دختر)
  • ادرین وایت (پدر)

بازیگر

هونگ چائو

لیدی ترو (لیدی ترو) شخصیت و شروری اصلی در سریال واچمن است.

پیشینه

لیدی ترو دانشمند و مالک صنایع ترو است که به دنبال اخبار مرگ ادرین وایت شرکت وایت را خریداری کرد. ترو دختر ادرین وایت است و مادرش بین بدون این که ادرین متوجه شود به وسیله‌ی یکی از نمونه‌های وایت خودش را باردار کرد. ترو به خاطر ژن‌های وایت از هوش بالایی برخوردار است خود را «باهوش‌ترین زن دنیا» خطاب می‌کند.