دشمنان

با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
یاکسیل (Yaaxil) Tomb Raider

یاکسیل (Yaaxil)

یاکسیل (Yaaxil) «الهه‌های محافظ» پایتیتی هستند و به محافظت از جعبه‌ی نقره‌ای ایکس چل می‌پردازند، جعبه‌ای که در یک سینوتی (cenote) در حومه‌ی پایتیتی نگهداری می‌شد. رهبر آن‌ها Crimson Fire (آتش سرخ) است. تاریخچه لارا کرافت در جنگلی از پرو موجوداتی را دید که در حال کشتن سربازان ترینیتی بودند. او این موضوع را برای ابی […]