ویکی توکیو ریونجرز

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توکیو ریونجرز: نامه‌ای از کیسوکه باجی

اشتراک‌گذاری

توکیو ریونجرز: نامه‌ای از کیسوکه باجی

Tokyo Revengers: Letter from Keisuke Baji

توکیو ریونجرز: نامه‌ای از کیسوکه باجی - توکیو ریونجرز

نوسنده

تاتسوکاواگوچی یوکینوری

تصویرگر

تاتسوکاواگوچی یوکینوری

انتشار در

مگزین پاکت (هفتگی)

ناشر

کودانشا کامیکس

تاریخ انتشار

۲۷ جولای ۲۰۲۲

توکیو ریونجرز: نامه‌ای از کیسوکه باجی یک مانگای اسپین-آف با محوریت کیسوکه باجی و چیفیو ماتسونو از مجموعه مانگای توکیو ریونجرز است. این مانگا در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۲ در مگزین پاکت منتشر شد. نویسندگی و تصویرگری این مانگا با تاتسوکاواگوچی یوکینوری بوده است.

صفحات دیگر