گراندبریکر (Groundbreaker)

گراندبریکر

Groundbreaker

گراندبریکر (Groundbreaker) The Outer Worlds

نوع

ایستگاه فضایی

بخشی از

هالسیون

ساکنان

جونلی تنیسون
اودم بنفورد

گراندبریکر (Groundbreaker) اولین فضاپیمای کلونی بود که به هالسیون رسید. در سال ۲۳۵۵ این فضاپیما به یک ایستگاه مداری مستقل تبدیل شد و تنها مکان در تمام سامانه‌ی هالسیون بود که توسط هیئت مدیره هالسیون هولدینگس یا دیگر شرکت‌ها اداره نمی‌شد.

پیش‌زمینه

خدمه‌ی گراندبریکر به شدت از استقلال خود در برابر شرکت‌ها محافظت می‌کند و شرکت‌ها نیز نقش این ایستگاه را به عنوان یک بندر پررونق ارزشمند می‌دادند و مایل هستند با شرایط نسبتا مساوی با آن تبادل داشته باشند. در واقع گراندبریکر در حالی که قوانین خود را دارد، تا حدی با شرکت‌ها نیز همکاری می‌کند.

گراندبریکر توسط یک مهندس و کاپیتان به نام جونلی تنیسون فرماندهی می‌شود. نماینده‌ی شرکت هالسیون هولدینگس در این ایستگاه اودوم بنفورد است.