هالسیون (Halcyon)

هالسیون (Halcyon) The Outer Worlds

هالسیون (Halcyon) که همچنین به نام کلونی هالسیون شناخته می‌شود، یک سامانه ستاره‌ای در حاشیه‌ی فضای شناخته شده است. این سامانه بخشی از خوشه هالسیون است که نام آن از درخشان‌ترین ستاره‌ی این خوشه (نسبت به زمین) گرفته شده است. هالسیون به عنوان تنها سامانه‌ای که کاملا تحت اختیار شرکت‌ها قرار دارد از تبلیغات بالایی برخوردار است.

پیش‌زمینه

در قرن ۲۳، ده شرکت بزرگ به هم پیوستند و تا شرکتی تحت عنوان شرکت هالیسون هولدینگس (HHC) را ایجاد کنند تا با ادغام منابع خود بتوانند حقوق سامانه‌ی هالسیون را بخرند. HHC دو سفینه به نام‌های به نام Groundbreaker و Hope را ترتیب داد تا مهاجران به هالسیون منتقل شوند. سفینه‌ی اول طبق برنامه به مقصد رسید و کلونی‌سازی کردن این سیستم را از Terra 1 آغاز کرد، قمری که در مدار یک غول Olympus قرار داشت. با این حال کلونی‌سازی Terra 1 به خاطر فرآیند خطرناک جهش گیاهان و جانوران بومی موفقیت‌آمیز نبود و هیئت مدیره شرکت هالسیون هولدیدنگس تلاش‌های خود را در مورد Terra 2 دوباره انجام داد.

اما در همین حال، سفینه هوپ نتوانست به موقع به مقد برسد و توسط هیئت مدیره کنار گذاشته شد. چند دهه‌ی بعد و در سال ۲۳۲۰ سفینه‌ی هوپ در حالی در هالسیون پیدا شد که دچار نقص فنی شده بود و سفر خود را با موتورهای ساب‌لایت ادامه داده بود. با عدم تونایی در احیای مهاجران، و هیئت مدیره تصمیم گرفت سفینه را رها و لاپوشانی کند. با این حال در سال ۲۳۵۵، یک دانشمند سرکش به نام فینیس ولز به این سفینه ورود پیدا کرد و یکی از مهاجران یعنی استرنجر را احیا کرد تا آن دو با سرپیچی از ظلم هیئت مدیره سایر بازماندگان را نیز نجات دهند.