مانارک (Monarch)

مانارک (Monarch) The Outer Worlds

مانارک (Monarch) که قبلا با نام Terra 1 شناخته می‌شد، قمر غول گازی Olympus و محل یک کلونی شکست‌خورده است.

پیش‌زمینه

این قمر که در مدار غول گازی المپوس قرار دارد، در ابتدا هدف اصلی کلونی‌سازی در سامانه هالسیون بود. هیئت مدیره شرکت Halcyon Holdings قصد داشت به طور کامل این را متحول کند و جانوران و گیاهان بومی آن را از بین ببرد، و گیاهان و حیوانات وحشی زمین را در آنجا مستقر کند. اما این تحولات به شکل غیر منتظره‌ای باعث شد گونه‌های بومی این سیاره جهش پیدا کنند و به طور قابل توجهی رشد کنند و خطرناک‌تر شوند.

در نتیجه‌ی این شکست فاجعه بار، شهرت و اعتبار هیئت مدیره برای مهاجران خدشه‌دار کرد، به طوری که شماری از شهروندان بر علیه قانون شرکت‌ها شورش کردند. با عقب نشینی هیئت مدیره و اکثر شرکت‌های روی این سیاره، یک شرکت از طریق یک شکاف قانونی این سیاره را از هیئت مدیره گرفت و خود را با نام صنایع ستاره‌ای مانارک (MSI) معرفی کرد. اقدامات MSI باعث نگرانی هیئت مدیره شد و به همین سبب تحریم‌هایی روی این قمر اعمال شد.