رزوی (Roseway)

رزوی

Roseway

رزوی (Roseway) The Outer Worlds

بخشی از

ترا ۲

رُزوی (Roseway) مکانی در ترا ۲ است که توسط شرکت Auntie Cleo’s اداره می‌شود.

پیش‌زمینه

روزگاری اینجا یک زیستگاه مرفه بود، اما اکنون به عنوان یک سایت متروکه شناخته می‌شود. Roseway در حال حاضر مکانی ناپایدار است بازدیدکنندگان تشویق می‌شوند تا به جای دیدن از این جا به سایر زیستگاه‌ها سفر کنند.