تایفون (Typhon)

تایفون (Typhon) یک سیاره یخی است. سفینه‌ی کلونی هوپ بعد از این که توسط عموم مردم گمشده تلقی شد به شکل پنهانی در مدار تایفون نگهداری شد تا هیئت مدیره شرکت هالسیون هولدینگس درباره‌ی آن تصمیم‌گیری کند.