بیزانتیوم (Byzantium)

بیزانتیوم

Byzantium

بیزانتیوم (Byzantium) The Outer Worlds

بخشی از

ترا ۲

بیزانتیوم (Byzantium) شهر پایتخت ترا ۲ است.

پیش‌زمینه

بیزانتیوم که با عنوان «شهر طلاکاری شده‌ی مرفه» شناخته می‌شود، جایی است که هر مهاجری در هالسیون آرزو دارد در آن زندگی کند. این شهر برای کسانی که درخور آن نیستند ممنوع است.

مکان‌ها

  • Acropolis District
  • Bijous
  • Billingsly’s
  • Bureau of Exploration
  • Byzantium Estates
  • Chancery’s
  • Forsythe Luxury Munitions
  • Odeon Pictures
  • Rococos Decor
  • The Symposium