اج‌واتر (Edgewater)

اج‌واتر

Edgewater

اج‌واتر (Edgewater) The Outer Worlds

نوع

انجمن

بخشی از

Emerald Vale

مالک

شرکت Spacer's Choice

ساکنان

  • مکسیمیلیام دی‌سوتو
  • پارواتی هولکامب
  • رید تابسون

اج‌واتر (Edgewater) یک انجمن واقع در Emerald Vale است. مالکیت و اداره‌ی آن با شرکتی به نام Spacer’s Choice است که به خاطر اجناس بنجل و ارزانش شناخته می‌شود.

پیش‌زمینه

Edgewater انجمنی است که توسط Spacer’s Choice ساخته شده و متعلق به رید تابسون است. بزرگترین منبع شغلی Edgewater از کنسروسازی Saltuna است که منبع انرژی آن نیروگاه ژئوترمال منطقه‌ای است.

طی سال‌های گذشته، اقتصاد و رفاه این انجمن آنچنان مناسب نیست. بسیاری از اعضای انجمن به دلیل تغذیه‌ی نامناسب و شرایط سخت کار بیمار شده‌اند. در نتیجه بسیاری از کارگران شغل خود را رها کرده‌اند و به آزمایشگاه‌های گیاهشناسی (Botanical Labs) منتقل شده‌اند که توسط آدلید مک دوییت اداره می شود.

یکی از معدود امیدهای باقی مانده برای این جامعه سخنان و آموزه‌های مکسیمیلیام دی‌سوتو، قائم مقام فرقه‌ی Scientific Inquiry است.

مکان‌ها

  • Barber shop
  • Edgewater Landing Pad
  • Emerald Vale General Store
  • Saltuna cannery
  • Spacer’s Choice Cantina