ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گوی عزازل

اشتراک‌گذاری
گوی عزازل

گوی عزازل (Azazel's Orb) در واقع قلب عزازل است. این گوی دارای قدرت باورنکردنی از ذات شیطانی است. تأثیر آن بسته به فرد حامل می‌تواند متفاوت باشد.

اگرچه جین کازاما در کمپین تکن ۶ قادر به کشتن عزازل شد، اما به نظر می‌رسد که زافینا دوباره با این گوی در تکن ۷ ظاهر شد. با این حال، جسمی که او در دست داشت به نظر بسیار بزرگتر بود و رنگی متفاوت از گوی موجود در تکن ۶ داشت. این گوی یک جسم کروی مانند یک توپ کریستالی فالگیران است. همانطور که در پایان‌های مربوط به شخصیت باک دو سان و وانگ جینری دیده شد، انسان‌های معمولی که این گوی را در حالت فیزیکی خود نابود می‌کردند، در چند ثانیه بعد می‌مردند.

افرادی که گوی را در اختیار داشتند

صفحات دیگر