بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ژن شیطانی

اشتراک‌گذاری
ژن شیطانی

ژن شیطانی (Devil Gene) اشاره به یک عامل یا قدرت شیطانی در کمپین داستانی تکن ۶ دارد. این یک ناهنجاری ژنتیکی فراطبیعی است که در افرادی از نسل خونی هاچیجو یافت می‌شود که احتمالاً توسط عزازل به آنها داده شده است.

حاملان ژن شیطانی

افراد زیر به ترتیب حامل ژن شیطانی بوده‌اند:

صفحات دیگر