ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله کازاما

اشتراک‌گذاری

قبیله کازاما

Kazama Clan

قبیله کازاما - تکن

خاستگاه

ژاپن

خانه اجدادی

یاکوشیما

سبک مبارزه

هنرهای رزمی سنتی سبک کازاما

توانایی‌ها

قدرت‌های معنوی کازاما

دارایی‌ها

دوجوی هنرهای رزمی سنتی سبک کازاما

قبیله کازاما (Kazama Clan) یکی از مهم‌ترین خانواده‌های سری تکن است. داستان سری تکن عمدتا حول محور این خانواده و خانواده میشیما می‌چرخد. احتمالا شناخته‌شده‌ترین عضو این قبیله جین کازاما است که یکی از شناخته‌شده‌ترین شخصیت‌های سری و همچنین یک قهرمان تکرار شده و گاهی یک آنتاگونیست است.

قدرت‌های معنوی کازاما

این احتمال وجود دارد که خانواده کازاما از نوعی قدرت معنوی برخوردار باشد که احتمالا ارثی است. جین تنها عضو کازاما است که حامل ژن شیطانی است که آن را از پدرش به ارث برده است و پدرش نیز به نوبه‌ی خود آن را از مادرش هاچیجو به ارث برده است. با این حال، یکی از ویژگی‌های قابل توجه قبیله کازاما این است که آن‌ها تا حدی توانایی پاکسازی یا مهار کردن ژن شیطانی را دارند. این موضوع در مقاطع مختلف دیده شده است.

این توانایی پاکسازی قبیله کازاما برای جین در تکن ۸ آشکار شد، زمانی که او توانست ژن شیطانی خود را از طریق یک تعمق معنوی در خلوتگاه (Sanctum) پاک کند و در عین حال با روح مادرش ارتباط برقرار کند. این توانایی به شکل اعطای قدرت‌های فرشته-گونه در او ظاهر شد، که در نهایت توانست ژن شیطانی را به طور کامل از خود و کازویا ریشه کن کند.

اعضای خانواده

  • جون کازاما
  • جین کازاما
  • آسوکا کازاما
  • آقای کازاما
  • پدر جون
صفحات دیگر