ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قبیله میشیما

اشتراک‌گذاری

قبیله میشیما

Mishima Clan

قبیله میشیما - تکن

خاستگاه

ژاپن

خانه اجدادی

عمارت میشیما

سبک مبارزه

سبک مبارزه کاراته میشیما

پیشه

نجیب‌زاده‌ها
مدیر عاملان میشیما زایبوتسو

توانایی‌ها

توانایی الکتریکی میشیما

دارایی‌ها

میشیما زایبوتسو
عمارت میشیما
دوجوی میشیما
هون-مارو

خاندان میشیما (Mishima Family) یکی از مهم‌ترین خانواده‌های سری تکن است.

تاریخچه

خانواده میشیما در اصل یک قبیله جنگجو بودند که در خدمت امپراتور ژاپن بودند. ریشه‌های این قبیله به دوره هیان (۷۹۴- ۱۱۸۵) و در زمان حضور قبیله تایرا و میناموتو برمی‌گردد. این خانواده از شروع جنگ جهانی دوم شروع سرمایه گذاری کرد و یک امپراتوری صنعتی را ساخت که بر تأمین منابع نظامی به ژاپن متمرکز بود.

پس از جنگ، جینپاچی میشیما به دلیل بیزاری فزاینده‌اش از درگیری‌های غیرضروری، تمرکز شرکت خود را از ارتش دور کرد و در عوض بیشتر روی آموزش هنرهای رزمی تمرکز کرد. او یک دوجوی شخصی افتتاح کرد که در آن سبک کاراته خود را آموزش می‌داد که معروف به سبک کاراته میشیما بود. او هم به پسرش هیهاچی میشیما و هم به کازومی جوان که یکی از اعضای قبیله هاچیجو بود آموزش داد.

هیهاچی و کازومی پیوندی پایدار برقرار کردند و این دو به مرور زمان عاشق یکدیگر شدند. آن‌ها ازدواج کردند و صاحب یک پسر به نام کازویا میشیما شدند. جینپاچی در آموزش اولیه نوه‌اش شرکت داشت و این دو رابطه‌ی صمیمی با هم داشتند. اما پس از زندانی شدن جینپاچی و کشته شدن کازومی، هیهاچی تنها معلم کازویا و همین طور پسرخوانده‌اش لی چائولان شد. او با آن‌ها ظالمانه و سختگیرانه رفتار می‌کرد و با این شعار به آن‌ها آموخت: «یک مبارزه در مورد این که است که چه کسی پابرجا می‌ماند، نه چیز دیگر».

مبارزان خاندان میشیما

پیوند به خانواده

  • جون کازاما - مادر جین
  • آسوکا کازاما - از بستگان جون و جین
  • آقای کازاما - از بستگان جون و جین
  • کوما - حیوان دست‌آموز و محافظ هیهاچی
  • کوما دوم - پسر کوما. محافظ هیهاچی
صفحات دیگر