ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جادوی جن‌گیری به سبک-سیریوس

اشتراک‌گذاری
جادوی جن‌گیری به سبک-سیریوس

جادوی جن‌گیری به سبک-سیریوس (Sirius-Style Exorcism Sorcery) اشاره به یک توانایی جادویی دارد که توسط کلودیو سرافینو استفاده می‌شود.

شرح

کلودیو با استفاده از جادوگری سبک سیریوس خود می‌تواند یک شیطان را از یک فرد تسخیر شده بیرون بکشد.

از این توانایی برای دفع شیاطین و ارواح شیطانی از انسان‌ها استفاده می‌شود. کمان‌داران سیریوس سازمان مخفی است که توسط کلودیو رهبری می‌شود و احتمالا اعضای آن مسلط به این سبک هستند. هنگامی که از این جادو برای از بین بردن شیاطین استفاده می‌شود، به نظر می رسد این قدرت به کاربر قدرتی می‌دهد تا بدن فرد تسخیر شده را دستکاری کند. پیوندهایی میان این عمل جن‌گیری و تصاویر مذهبی مسیحی در نام حرکات وجود دارد، و مثلا حرکاتی وجود دارند که نام هر یک از آن‌ها یکی از هفت گناه کبیره است.

هنرهای ممنوعه جن‌گیری

شاخه ای از هنرهای جن‌گیری در زمان‌های قدیم توسط این سازمان ممنوع شده است. این ممنوعیت ناشی از قدرتی بود که نیروی حیات کاربر را مصرف می‌کرد. این قدرت با رها کردن یکی از مهرهای روی بازوی کاربر باز می‌شود، چیزی که کلودیو احساس می‌کرد باید به آن متوسل شود.

کاربران

  • کلودیو سرافینو
  • تیراندازان سیریوس (احتمالا)
صفحات دیگر