ویکی تکن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تکن فورس

اشتراک‌گذاری

تکن فورس

Tekken Force

تکن فورس - تکن

زمان بنیان

بین تکن ۲ و تکن ۴

زیرشاخه‌ها

گروه شورشی جدا شده به نام ایگدراسیل

تکن فورس (Tekken Force) ارتش خصوصی میشیما زایباتسو در سری بازی‌های تکن است. آن‌ها اولین بار در تکن ۳ نمایش داده شدند. این ارتش توسط هیهاچی میشیما ساخته شد که پس از بازپس گیری شرکت زایباتسو از پسرش کازویا میشیما، ظرفیت نظامی این شرکت را تا حد زیادی گسترش داد.

شعار تکن فورس (یا حداقل شعار گروه عملیاتی نیروهای ویژه آن) عبارت است از: «مردن بهتر از خیانت کردن است».

در ابتدای تکن ۶ اندازه تکن فورس کمتر از ۶۰ هزار سرباز بود. لارس الکساندرسون اشاره کرده است که او بیش از نیمی از سربازان تکن فورس را به گروه شورشی خود هدایت کرد، و یکی از محافظان هیهاچی میشیما نیز در تکن ۶ به هیهاچی اطلاع داد که ارتش شورشی لارس از حدود ۳۰ هزار سرباز تشکیل شده است.

پرسنل

مالکان

  • هیهاچی میشیما - تکن ۳، ۴ و ۷
  • جینپاچی میشیما - تکن ۵
  • جین کازاما - تکن ۶

کارکنان

  • نینا ویلیامز - تکن ۷ و ۶
  • ادی گوردو - تکن ۶
  • لارس الکساندرسون - پیش از تکن ۶
  • توگو - پیش از تکن ۶
  • کرو - تکن ۳
  • کوما دوم - تکن ۷
صفحات دیگر