بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تورنمنت پادشاه مشت آهنین

اشتراک‌گذاری
تورنمنت پادشاه مشت آهنین

تورنمنت پادشاه مشت آهنی (King of Iron Fist Tournament) یک مسابقه‌ی هنرهای رزمی ساختگی در جهان مجموعه تکن است که به صورت پراکنده برگزار می‌شود و تا تکن ۸ توسط میشیما زایباتسو میزبانی شده است. مبارزان مشهوری را از سراسر جهان جذب این مسابقات می‌شوند و برنده مبلغ زیادی را دریافت می‌کند. با شروع از دوره چهارم مسابقات، برنده همچنین مالکیت کل میشیما زایباتسو را دریافت می‌کند. هشتمین دوره، اولین تورنمنتی بود که توسط فردی غیر از میشیما زایباتسو برگزار شده است.

این مسابقات محور اصلی بازی‌های تکن هستند و هر بازی اصلی در قالب یک تورنمنت جدید برگزار می‌شود.

اسپانسرها

حامیان مالی مسابقات به عنوان میزبان مسابقات عمل می‌کنند و همیشه باس ثانویه یا باس نهایی هستند.

برندگان

با شروع چهارمین تورنمنت، برنده مسابقات مالکیت میشیما زایباتسو را دریافت خواهد کرد (اگرچه در تورنمنت‌های اول و دوم نیز به طور غیر رسمی کنترل زایباتسو در اختیار برنده قرار گرفته است).

  • اولین تورنمنت - کازویا میشیما
  • تورنمنت دوم - هیهاچی میشیما
  • تورنمنت سوم - جین کازاما
  • تورنمنت چهارم - هیهاچی میشیما
  • تورنمنت پنجم - جین کازاما
  • تورنمنت ششم - بدون برنده (مسابقه به دلیل ناپدید شدن جین لغو شد)
  • تورنمنت هفتم - بدون برنده (به دلیل مردن هیهاچی لغو شد)
  • تورنمنت هشتم - بدون برنده (به دلیل حمله سازمان ملل و ایگدراسیل لغو شد)
صفحات دیگر