بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سازمان‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
جمهوری کهکشانی . - جنگ ستارگان

جمهوری کهکشانی

جمهوری کهکشانی (Galactic Republic) که اغلب با نام جمهوری شناخته می‌شود، یک جمهوری پارلمان فدرال متشکل از هزاران سیاره در سرار کهکشان بود. جمهوری با پایبندی به یک قانون اساسی دموکراتیک، دارای یک هیئت قانون‌گذار موسوم به سنای کهکشانی بود. ریاست این مجلس با صدر اعظم عالی بود که از میان مقامات سنا انتخاب می‌شد. […]
محفل جدای . - جنگ ستارگان

محفل جدای

محفل جدای (Jedi Order) یک نظام مذهبی و نجیب از محافظانی متحد بود که وابسته به جنبه‌ی روشن نیرو بودند. تاریخ شوالیه‌های جدای به بیش از پنج هزار سال پیش از روی کار آمدن امپراتوری کهکشانی بازمی‌گردد، زمانی که آن‌ها به عنوان محافظان صلح و عدالت در جمهوری کهکشانی فعال بودند. در عصر جمهوری، معبد […]
امپراتوری کهکشانی . - جنگ ستارگان

امپراتوری کهکشانی

امپراتوری کهکشانی (Galactic Empire) که همچنین با عنوان امپراتوری کهکشانی اول نیز شناخته می‌شود و به طور خلاصه امپراتوری خطاب می‌شود، یک سازمان فاشیستی دولتی است که بعد از جنگ‌های کلون جایگزین جمهوری کهکشانی شد. این سازمان به طور پنهانی توسط ارباب تاریکی سیث یعنی دارث سیدیوس اداره می‌شد. این رژیم جدید با حمایت پوپولیستی و […]
مندلورین . - جنگ ستارگان

مندلورین

مندلورین‌ها یا مندلوری‌ها (Mandalorians) گروهی به شکل قبیله هستند که اعضای آن از چندین گونه تشکیل شده‌اند و همه دارای یک فرهنگ، عقیده، و قانون هستند. آن‌ها روی سیاره مندلور در قلمروهای حلقه بیرونی کهکشان سازمان یافته‌اند و به عنوان جنگجویانی افسانه‌ای که مقابل جدای هستند، نقش مهمی در تاریخ کهکشان داشته‌اند. مندلورین‌ها از خاستگاه خود […]
سیت (Sith) . - جنگ ستارگان

سیت (Sith)

سیت (Sith) که همچنین با عنوان محفل سیت شناخته می‌شود، محفلی باستانی از حاملان نیرو بود که به جنبه‌ی تاریک نیرو اعتقاد داشتند. سیت تحت تاثیر احساسات خود از جمله نفرت، خشم، حرص و طمع خواهان به دست آوردن قدرت به هر قیمتی بود. این محفل در زمان دارث سیدیوس، ارباب تاریکی سیت به اوج قدرت خود رسید و […]
جمهوری جدید . - جنگ ستارگان

جمهوری جدید

جمهوری جدید (New Republic) که به طور مختصر با عنوان جمهوری خطاب می‌شود، یک دولت کهکشانی دموکراتیک متشکل از سیاره‌های مختلف سراسر کهکشان است. این دولت دموکراتیک در واقع بازسازی جمهوری کهکشانی بود، حکومتی که تا زمان ظهور امپراتوری کهکشانی به مدت یک هزاره بر کهکشان تسلط داشت. پایتخت این حکومت به طور چرخشی انتخاب […]
نایت‌سیسترها . - جنگ ستارگان

نایت‌سیسترها

خواهران شب یا نایت‌سیسترها (Nightsisters) که همچنین با عنوان جادوگران داثومیر شناخته می‌شوند، قبیله‌ای شامل زنان حامل جادو بودند که در داثومیر، سیاره‌ای حاوی انرژی‌های تاریک زندگی می‌کردند. این افراد که وابسته به جنبه‌ی تاریکی بودند قادر به اجرای جادوهایی بودند که از اعماق سیاره‌شان نشات می‌گرفت.
مفتشان (Inquisitorius) . - جنگ ستارگان

مفتشان (Inquisitorius)

مفتشان (Inquisitorius) که همچنین با عنوان محفل مفتشان و تفتیش امپراتوری شناخته می‌شود، سازمانی متشکل از عاملان حساس به جنبه‌ی تاریک نیرو بودند که به امپراتوری کهکشانی تحت فرمان سیث خدمت می‌کردند. اعضای این سازمان مفتش امپراتوری یا به طور خلاصه مفتش نامیده می‌شوند که همچنین با لقب شمشیر قرمزها نیز شناخته می‌شوند. آنها وظیفه‌ی […]
محفل اول . - جنگ ستارگان

محفل اول

محفل نخست یا محفل اول (First Order) که همچنین با عنوان محفل شناخته می‌شود، یک استبداد نظامی از مناطق ناشناخته بود که بعد از جنگ داخلی کهکشانی از بقایای امپراتوری کهکشانی ایجاد شد. محفل اول جانشین امپراتوری شد و برای بازپس گیری میراث از دست رفته امپراتوری، اقدام به ساخت ناوگان و ارتش‌های جدیدی کرد که […]
اتحاد بازیابی جمهوری . - جنگ ستارگان

اتحاد بازیابی جمهوری

اتحاد بازیابی جمهوری (Alliance to Restore the Republic) که همچنین با نام اتحاد شورشی، شورش اول، و به ندرت جدایی‌طلبان شناخته می‌شود، یک جنبش مقاومت بود که توسط بیل اورگانا و مان ماتما شکل گرفته بود و هدفش مقابله با سلطنت امپراتوری کهکشانی بود. این اتحاد از یک جنبش موجود و كمتر سازمان‌یافته كه به […]
سیت ابدی . - جنگ ستارگان

سیت ابدی

سیت ابدی (Sith Eternal) یک فرقه پنهان بود که به دنبال احیا کردن امپراتوری کهکشانی و محفل سیت بود. در دوران جمهوری جدید، اعضای فرقه سیت لانه‌ی خود را روی سیاره اکسگول ایجاد کردند، لانه‌ای که در واقع یک پایگاه باستانی سیت واقع در مناطق ناشناخته کهکشان بود. سیت ابدی با استفاده از دژ سیت […]
مقاومت . - جنگ ستارگان

مقاومت

مقاومت (Resistance) یک نیروی نظامی خصوصی بود که توسط لیا اورگانا در زمان جنگ سرد میان جمهوری جدید و محفل اول بنیان شد. مقاومت تا حدودی از روی اتحاد بازیابی جمهوری الگوبرداری شده بود. اعضای این سازمان انسان‌ها و بیگانگانی بودند که دیدگاه مشترکی با اورگانا داشتند و محفل اول را تهدیدی برای جمهوری و […]
قبیله . - جنگ ستارگان

قبیله

قبیله (The Tribe) یک سازمان مندلورین بود که در سال‌های بعد از سقوط امپراتوری کهکشانی فعال بود. یکی از اعضای این گروه یک جایزه‌بگیر به نام دین جارین بود که با نام «مندلورین» یا «مندو» نیز شناخته می‌شد. همچنین دو عضو دیگر شناخته شده این سازمان یک زن مندلورین به نام آرمورر و پاز ویزلا […]
مندلورین‌های جدید . - جنگ ستارگان

مندلورین‌های جدید

مندلورین‌های جدید (New Mandalorians) دولتی صلح‌طلب از مندلورین‌ها بودند که سامانه مندلور در حقله بیرونی کهکشان را کنترل می‌کردند. مندلورین‌های جدید اهمیت بالایی برای برقراری صلح، بی‌طرفی، و عدم خشونت قائل بود، بر خلاف مندلورین‌های قدیم که به قدرت نظامی و رزمی متکی بودند. این دولت تا زمان کودتای ۱۹ ق.ن.ی و انحلاش توسط یک […]
کنفدراسیون سامانه‌های مستقل . - جنگ ستارگان

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل (Confederacy of Independent Systems) که همچنین با نام اتحاد جدایی‌طلبان، دولت جدایی‌طلب و به طور خلاصه جدایی‌طلبان شناخته می‌شود، یک دولت تجزیه‌طلب متشکل از هزاران سامانه‌ی ستاره‌ای از حلقه میانی تا حلقه بیرونی کهکشان بود که از جمهوری کهکشانی جدا شده بود. این کنفدراسیون بر پای مالیات‌های سنگین و فسادهای درون سنای […]
مسیر پنهان . - جنگ ستارگان

مسیر پنهان

مسیر پنهان (Hidden Path) که همچنین با عنوان مسیر نام یک شبکه زیرزمینی ضد امپراتوری بود که در زمان پاکسازی بزرگ جدای در ماپوزو و سایر سیاره‌ها فعالیت می‌کرد. مسیر با جدای‌های فراری و سایر حسگرهای نیرو در چندین مکان مخفی در سراسر کهکشان همکاری می‌کرد، و آن‌ها را به طور امن قاچاق می‌کرد و هویت‌های جدیدی […]